Kontakt

För korta meddelanden nås jag snabbast på Instagram:
instagram.com/hallingandinterior

Vill du skicka ett längre meddelande så nås jag på mail:
mariahallingblogg@gmail.com